Jak to robimy?

Dokonujemy inspekcji komina. W razie potrzeby dokonujemy inspekcji wewnątrz przy pomocy kamery video. Po zakończeniu inspekcji przedstawiamy ofertę dalszych prac.

Przed uszczelnieniem komina, zaczynamy od dokładnego wyczyszczenia danego kanału z sadzy oraz z wszystkich zanieczyszczeń, które się znajdują w przewodzie.

Technologia nakładania mas polega na:

  • uzyskiwaniu odpowiedniej konsystencji masy z wodą,
  • mieszanie wykonujemy za pomocą mieszadła elektrycznego,
  • następnie przy pomocy gąbek uszczelniających zamykamy istniejące otwory w ścianach,
  • następnie zwilżamy wewnętrzne ścianki przewodu kominowego wodą,
  • nakładanie mas przeprowadzamy przy pomocy urządzeń powlekających z tworzywa piankowego, tworzywo to musi być większe od przekroju komina,
  • urządzenie powlekające wprowadzane jest od wyczystki, następnie jest podnoszone w górę przy pomocy ręcznej wyciągarki linowej,
  • podczas procesu podnoszenia od strony wylotu komina stale uzupełniamy materiał uszczelniający,
  • zależnie od warunków, proces ten powtarzamy kilka krotnie w celu uzupełnienia minimalnych braków oraz wygładzeniu ścianek kanału,
  • uszczelniony kanał należy pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 36 godzin w zależności od temperatury otoczenia.